Професійно-технічне навчання

 

 • Судноводій малотоннажного судна

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які підвищують кваліфікацію з професії «Судноводій малотоннажного судна»: стаж плавання матросом 1 класу не менше 1 року, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менше 6 місяців.

  Навчання з професії «Судноводій малотоннажного судна» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (основи судноводіння, морська практика, організація служби на судах і забезпечення безпеки мореплавання, боротьба за живучість суден і особисте виживання на морі, охорона навколишнього середовища,морехідні прибори та інструменти, двигуни внутрішнього згорання та допоміжні механізми і їх експлуатація, технічні засоби судноводіння, теорія і устрій судна, електротехніка і електрообладнання суден, охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «судноводій малотоннажного судна»

  Кабінети: будови суден, морської мпрактики та основ судноводіння, рятувальних засобів, охорони праці, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

  Майстерня: такелажна.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів, тренажер з техніки особистого виживання, тренажер ГМССБ ТGS(Транзас - України), тренажер РЛНТ

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії «Судноводій малотоннажного судна» складає - 20 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про підвищення робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Боцман

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Боцман» : стаж плавання на морських суднах не менше тридцяти шести місяців на посаді матроса першого класу.

  Навчання з професії «Боцман» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (основи теорії та будови судна; організація служби на суднах; морська практика; суднові пристрої та їх експлуатація; перевезення небезпечних вантажів ; боротьба за живучість суден та техніка особистого виживання на морі; рятувальні засоби та керування швидкісною шлюпкою; боротьба с пожежею; охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією « Боцман»

  Кабінети: будови суден, морської практики та основ судноводіння, рятувальних засобів, охорони праці, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

  Майстерня такелажна.

  Тренажерні комплекси : тренажер з техніки особистого виживання, тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з керування рятувальними засобами.

  Наповнюваність навчальної групи - до 10 слухачів.

  Строк підготовки з професії «Боцман» складає – 14 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Матрос 1 класса

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які підвищують кваліфікацію з професії «Матрос» з присвоєнням кваліфікації – матрос першого класу: попередня кваліфікація - матрос другого класу, стаж роботи на суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я.

  Навчання з професії «Матрос» з присвоєнням кваліфікації матрос першого класу включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (морська практика; несення ходової навігаційної вахти на допоміжному рівні; перевезення небезпечних вантажів та вантажні роботи; експлуатація суднового електрообладнання; англійська мова за професійним спрямуванням; охорона праці; особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна; керування рятувальними засобами) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Матрос»

  Кабінети: будови суден, морської практики та основ судноводіння, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги, охорони праці.

  Майстерня: такелажна.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії складає : матрос першого класу – 12 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Матрос 2 класса

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Матрос» з присвоєнням кваліфікації - матрос другого класу: базова або повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи,

  Специфічні вимоги: медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я; вік на момент закінчення навчання - не менше 18 років.

  Навчання з професії «Матрос» з присвоєнням кваліфікації матрос другого класу включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (морська практика; основи судноводіння; основи електротехніки та електрообладнання суден; будова суден; техніка особистого виживання, боротьба   з пожежею, перша медична допомога, персональна безпека й суспільні обов'язки; міжнародні морські нормативні документи; англійська мова за професійним спрямованням; основи екології; охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Матрос»

  Кабінети: будови суден, морської практики та основ судноводіння, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги, охорони праці.

  Майстерня: такелажна.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії складає : матрос другого класу – 22 тижні.

  Слухачі, які опанували курс професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Механік малотоннажного судна

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Механік малотоннажного судна»: попередня кваліфікація - моторист І класу, стаж плавання на суднах не менше 6 місяців та стаж роботи пов’язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання не менше 6 місяців.

  Навчання з професії «Механік малотоннажного судна» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (суднові двигуни внутрішнього згорання, морська практика, організація служби на судах і забезпечення безпеки мореплавання, боротьба за живучість суден і особисте виживання на морі, охорона навколишнього середовища, допоміжні механізми і системи, основи автоматики суднового дизельного устаткування, основи організації і технології судноремонту, теорія і будова судна, електротехніка і електрообладнання суден та елементи суднової автоматики, охорона праці, основи технології матеріалів) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Механік малотоннажного судна»

  Кабінети: суднових енергетичних установок, основ електротехніки та електрообладнання суден, будови суден, охорони праці, першої медичної допомоги, боротьби з пожежею на судні.

  Майстерня: слюсарно-ремонтна.

  Лабораторія : СЕУ.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів, тренажер з техніки особистого виживання.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії «Механік малотоннажного судна» складає – 20 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс перепідготовки й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Моторист 1 класса

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які підвищують кваліфікацію з професії «Моторист (машиніст)» з присвоєнням кваліфікації – моторист (машиніст) першого класу: попередня кваліфікація – моторист (машиніст) другого класу, стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я.

  Навчання з професії «Моторист (машиніст)» з присвоєнням кваліфікації моторист (машиніст) першого класу включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (суднові енергетичні установки та їх експлуатація; основи електрообладнання суден і суднової автоматики; матеріалознавство; англійська мова за професійним спрямуванням; охорона праці; особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Моторист (машиніст)»

  Кабінети: суднові енергетичні установки, основи електротехніки та електрообладнання суден, будова суден, охорона праці, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

  Майстерні: такелажна, слюсарно-ремонтна.

  Лабораторія : суднові енергетичні установки.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії складає : моторист (машиніст) першого класу – 13 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Моторист 2 класса

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Моторист (машиніст)» з присвоєнням кваліфікації - моторист (машиніст) другого класу: базова або повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи,

  Специфічні вимоги: медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я, вік - на момент закінчення навчання - не менше 18 років.

  Навчання з професії «Моторист (машиніст)» з присвоєнням кваліфікації моторист (машиніст) другого класу включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (суднові енергетичні установки та їх експлуатація; допуски і технічні вимірювання; основи електротехніки та електрообладнання суден; будова суден; техніка особистого виживання, боротьба   з пожежею, перша медична допомога, персональна безпека й суспільні обов'язки; міжнародні морські нормативні документи; читання креслень; основи слюсарної справи та матеріалознавство; англійська мова за професійним спрямуванням; основи екології; охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

   Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Моторист (машиніст)»

  Кабінети: суднові енергетичні установки, основи електротехніки та електрообладнання суден, будова суден, охорона праці, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

  Майстерні: такелажна, слюсарно-ремонтна.

  Лабораторія : суднові енергетичні установки.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії складає : моторист (машиніст) другого класу – 29 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Машиніст помповий (донкерман)

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Машиніст помповий (донкерман)» : документально оформлений стаж плавання на морських самохідних суднах потужністю ГЕУ більше, ніж 750кВт, не менше 36 місяців на посаді моториста першого класу.

  Навчання з професії «Машиніст помповий (донкерман)» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (основи теорії та будови судна, організація служби на суднах, електрообладнання суден і суднова автоматика, суднові енергетичні установки, перевезення небезпечних вантажів, боротьба за живучість суден та техніка особистого виживання на морі, рятувальні засоби та керування швидкісною шлюпкою, боротьба с пожежею, охорона праці) та професійно-практичну підготовку

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Машиніст помповий (донкерман)»

  Кабінети: особистої безпеки і суспільних зв’язків, перевезення небезпечних вантажів; першої медичної допомоги; охорони праці та техніки безпеки; професійно-технічного навчання(морська практика, устрій суден, БЖС); боротьби з пожежею.

  Лабораторія по СДВС.

  Тренажерні комплекси : тренажер БЖС, тренажер по боротьбі з пожежами.

  Наповнюваність навчальної групи - до 10 слухачів.

  Строк підготовки з професії «Машиніст помповий (донкерман)» складає – 14 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

   

 • Електрик судновий

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7241-0І.61.00-2014

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які підвищують кваліфікацію з професії «Електрик судновий» з присвоєнням кваліфікації - електрик судновий першого класу: попередня кваліфікація електрик судновий другого класу, стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я.

  Навчання з професії «Електрик судновий» з присвоєнням кваліфікації електрик судновий першого класу включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (електрообладнання суден та його експлуатація; суднові системи автоматичного управління і регулювання; електротехніка з основами промислової електроніки; особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна; охорона праці; англійська мова за професійним спрямованням) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрик судновий»

  Кабінети: електротехніки, електрообладнання суден, б удови суден, інформаційних технологій, матеріалознавства, хорони праці, англійської мови, рятувальних засобів, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

  Майстерня: електромонтажна.

  Лабораторія : електротехніки та електрообладнання суден.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії електрик судновий першого класу складає – 13 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс підвищення кваліфікації й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про підвищення робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Електрогазозварник судновий

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7212.0І.6100-2011

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Електрогазозварник судновий» з присвоєнням кваліфікації - 4 р.: попередня кваліфікація  електрогазозварник 3 р., стаж роботи за професією електрогазозварник 3-го розряду на судноремонтному підприємстві не менше одного року.

  Специфічні вимоги: вік: по закінченні навчання – не менше 18 років, медичні обмеження.

  Навчання з професії «Електрогазозварник судновий» з присвоєнням кваліфікації 4 р. включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (обладнання та технології зварювальних робіт на судні; основні суднобудівні та зварювальні матеріали; основи будови судна; охорона праці; техніка особистого виживання , боротьба екіпажау з пожежею, перша медична допомога, особиста безпека й суспільні обов’язки; англійська мова професійного спрямування; читання креслень; електротехніка) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник судновий»

  Кабінети: обладнання та технологія зварювальних робіт; будови судна; охорони праці; рятувальних засобів, пожежної безпеки на судні, медичної допомоги; англійської мови; інформаційних технологій;основи галузевої економіки і підприємництва; креслення; матеріалознавства.

  Майстерня: електрогазозварювальна

  Лабораторія : контролю якості зварних з’єднань.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії електрогазозварник судновий 4 р. складає – 11 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс перепідготовки й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Кухар судновий

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5122.0Н.55.50-2011  

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Кухар судновий» з присвоєнням кваліфікації - 4р. : попередня кваліфікація   – кухар 3 р., стаж роботи за професією «Кухар» 3 р, не менше 1 року

  Специфічні вимоги: медичні обмеження, вік на момент закінчення навчання - не менше 18 років.

  Навчання з професії «Кухар судновий» з присвоєнням кваліфікації 4р. включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (кулінарія; товарознавство харчових продуктів; обладнання підприємств харчування і камбузів суден; фізіологія харчування, санітарія і гігієна; організація виробництва та обслуговування; облік, калькуляція і звітність; охорона праці; будова суден; організація служби на суднах, боротьба за живучість судна; англійська мова за професійним спрямуванням) та професійно-практичну підготовку.

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які підвищують кваліфікацію з професії «Кухар судновий» з присвоєнням кваліфікації –5 р.: попередня кваліфікація – кухар судновий 4р., стаж роботи за професією «Кухар судновий» 4-го розряду не менше 1,5 року.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження.

  Навчання з професії «Кухар судновий» з присвоєнням кваліфікації 5 р. включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (кулінарія; товарознавство харчових продуктів; обладнання підприємств харчування і камбузів суден; фізіологія харчування, санітарія і гігієна; організація виробництва та обслуговування; облік, калькуляція і звітність; охорона праці; англійська мова за професійним спрямуванням) та професійно-практичну підготовку.

   Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Кухар судновий»

  Кабінети: кулінарії; товарознавства харчових продуктів; обладнання підприємств харчування і камбузів суден; організації виробництва та обслуговування; фізіології харчування, санітарії і гігієни; охорони праці; будови суден; організації служби на суднах, боротьби за живучість судна; англійської мови за професійним спрямуванням; інформаційних технологій.

  Лабораторії : кулінарії, інформаційних технологій.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії складає : кухар судновий 4 р. – 23 тижні, кухар судновий 5 р. – 16 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Офіціант судновий

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Офіціант судновий» з присвоєнням кваліфікації - 4р. : попередня кваліфікація   – офіціант 4 р., стаж роботи за професією «Офіціант» 4 розряду не менше 1 року.

  Навчання з професії «Офіціант судновий» з присвоєнням кваліфікації 4р. включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (техніка особистого виживання, протипожежна безпека та боротьба з пожежею, елементарна перша медична допомога; устрій судна; особливості роботи суднових ресторанів;іноземна мова; охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Офіціант судновий»

  Кабінети: устрій суден, спецтехнологія офіціантів суднових, інформаційні технології, іноземна мова, охорона праці, техніка особистого виживання на морі (рятувальні засоби, протипожежна безпека, надання першої медичної допомоги).

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів, тренажер з особистого виживання.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії офіціант судновий 4 р. складає – 6 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Стюард

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Стюард»: повна загальна середня освіта, володіння англійською мовою в обсязі вимог середньої школи.

  Навчання з професії «Стюард» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (устрій судна; технологія роботи стюардів; техніка особистого виживання, протипожежна безпека та боротьба з пожежею, елементарна перша медична допомога, особиста безпека та суспільні обов’язки; іноземна мова; охорона праці) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Офіціант судновий»

  Кабінети: устрій судна, охорони праці,с техніки особистого виживання на морі, надання першої медичної допомоги.

  Лабораторія стюардів.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів, тренажер з особистого виживання.

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії стюард складає – 9 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Бортпровідник судновий

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5111.І0.62.00.2014    

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Бортпровідник судновий» : повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження.

  Навчання з професії «Бортпровідник судновий» включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (обладнання пасажирських приміщень суден; організація і техніка робіт бортпровідника; ділова етика та культура обслуговування пасажирів; іноземна мов; будова судна; охорона праці; ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків; охорона судна) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Бортпровідник судновий»

  Кабінети: обладнання пасажирських приміщень суден; організації і техніки робіт бортпровідника; ділової етики та культури обслуговування пасажирів; іноземної мови; охорони праці; будови судна; ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків; охорони судна; інформаційних технологій.

  Лабораторія бортпровідників

  Наповнюваність навчальної групи - до 25 слухачів.

  Строк підготовки з професії «Бортпровідник судновий» складає – 23 тижні.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • Бармен судновий

  Підготовка здійснюється згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5123.0Н.55.40-2012  

  Вимоги до освітнього рівня осіб, які вступають на навчання з професії «Бармен судновий» з присвоєнням кваліфікації - 4р. : попередня кваліфікація   – технологічно суміжна професія 3-го розряду, стаж роботи за технологічно суміжною професією 3-го розряду не менше 1 року.

  Специфічні вимоги: медичні обмеження, вік на момент закінчення навчання - не менше 18 років.

  Навчання з професії «Бармен судновий» з присвоєнням кваліфікації 4р. включає предмети загальнопрофесійної підготовки, професійно-теоретичної підготовки (організація обслуговування в барах і ресторанах; технологія приготування коктейлів і напоїв, їх характеристика; торгово-технологічне обладнання; товарознавство продовольчих товарів; іноземна мова за професійним спрямуванням; основи калькуляції та облік, валютно-фінансові операції; охорона праці; будова судна; техніка особистого виживання, протипожежна безпека та боротьба з пожежею, елементарна перша медична допомога, особиста безпека та суспільні обов’язки; професійна етика та основи психології) та професійно-практичну підготовку.

  Навчально-матеріальна база для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Бармен судновий»

  Кабінети: організації обслуговування в барах; торгово-технологічного обладнання ; товарознавства продовольчих товарів; іноземної мови; охорони праці; будови судна; рятувальних засобів, пожежної безпеки на судні, медичної допомоги; інформаційних технологій.

  Лабораторії : кухня – лабораторія з дегустаційним залом, навчальний бар.

  Тренажерні комплекси : тренажер по боротьбі з пожежами, тренажер з використання рятувальних засобів.

  Наповнюваність навчальної групи - до 15 слухачів.

  Строк підготовки з професії бармен судновий 4 р. складає – 14 тижнів.

  Слухачі, які опанували курс навчання й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

 • 1