Підготовка операторів ГМЗЛБ на отримання ЗАГАЛЬНОГО ДИПЛОМУ

Відповідно до вимог Правила IV/2 Конвенції ПДНВ 1978 року, з поправками Розділів А-IV/2,  В- IV/2 пункти 29-36 Кодексу ПДНВ

Мета курсу:
Ця програма призначена для підготовки кандидатів на отримання загального диплому оператора Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ).
Програма підготовки і методичні вказівки складені з урахуванням вимог додатка 3 до Резолюції ІМО А.703(17) «Підготовка радіоспеціалістів Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ)», Правила ІV/2 Міжнародної Конвенції ПДНВ 1978 року, з поправками, вимог Розділів А-ІV/2 та В-ІV/2, пунктів 29-36 Кодексу ПДНВ, з поправками, Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі СОЛАС 74, з поправками і типовим курсом ІМО 1.25 (Model Course 1.25) для підготовки на загальний диплом оператора ГМЗЛБ.
Курс навчання включає 7 розділів, що охоплюють усі питання програми підготовки і складає 132 години аудиторних теоретичних і практичних занять.
Формами підготовки слухачів є лекції, практичні групові заняття на тренажері і самостійна додаткова робота.
Заняття проводяться відповідно до навчального плану. Лекції і групові заняття передбачають виклад теоретичного матеріалу з досліджуваних тем і проведення тренувань для придбання практичних навичок роботи з судновим устаткуванням на тренажері ГМЗЛБ.
По закінченні навчання слухачі повинні продемонструвати знання, розуміння і професіоналізм, уміння виконувати обов'язки і нести відповідальність відповідно до вимог 1 та 2 стовпчиків таблиці А-ІV/2 «Специфікація мінімального стандарту компетентності для радіооператорів ГМЗЛБ» Кодексу ПДНВ, з поправками, відповідно до методів демонстрації і критеріїв для оцінки компетентності, зазначених в 3 та 4 стовпчиках цієї таблиці, а також виконувати вимоги Регламенту радіозв'язку.

Задачі курсу:
Підготовка на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ повинна відповідати діючим положенням Конвенції ПДНВ-78, з поправками. Регламенту радіозв'язку і Конвекції СОЛАС-74, з поправками, звертаючи особливу увагу на положення Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки.

У результаті проходження підготовки кандидат повинен знати:
- загальні принципи і основні фактори, необхідні для безпечного і ефективного використання всіх підсистем і устаткування ГМЗЛБ;
- райони обслуговування підсистем ГМЗЛБ, включаючи характеристики супутникових систем, систем передачі інформації з безпеки мореплавства: уміти вибирати відповідну систему зв'язку в конкретних обставинах;
- теорію поширення радіохвиль і використання цієї інформації для вибору оптимальних частот зв'язку;
- порядок несення вахти в ГМЗЛБ, ведення вахтового журналу радіостанції і документування радіозв'язку;
- системи суднових повідомлень і процедури участі в них;
- процедури Міжнародного авіаційного і морського наставляння з пошуку і рятування (МАМПС) у питаннях організації радіозв'язку при пошуку і рятуванні на морі;
- організацію і порядок надання медичних консультацій і медичної допомоги по радіо;
- засоби запобігання передачі помилкових сигналів небезпеки і процедури скасування таких помилкових сигналів;
- географію світу, особливо основні судноплавні шляхи, послуги рятувально-координаційних центрів і стосовні до них лінії зв'язку;
- англійську мову, як письмово, так і усно, з метою задовільного обміну, пов'язаного з охороною людського життя на морі;
- експлуатацію рятувальних шлюпок, рятувальних плотів і інших плавучих засобів і їхнє устаткування, особливо в частині радіоустаткування рятувальних засобів;
- міри запобігання пожежі і пожежогасіння. звертаючи особливу увагу на радіоустановку;
- порядок надання першої допомоги, включаючи відновлення життєдіяльності;
- запобіжні заходи по забезпеченню безпеки судна і персоналу в зв'язку з небезпеками, що виникають при використанні радіоустаткування, включаючи небезпеки, викликані електричним, радіаційним, хімічним і механічним джерелами;
- всесвітній координований час (UТС), світові годинні пояси і міжнародну лінію зміни дат;
- Конвенцію ПДНВ-78, з поправками. Регламент радіозв'язку і Конвенцію СОЛАС-74/88, звертаючи особливу увагу на радіозв'язок у випадках лиха, терміновості і безпеки; запобігання перешкод, особливо при обміні у разі лиха, терміновості і безпеки й запобігання несанкціонованих передач;
- інші документи, що відносяться до експлуатаційних і процедури зв'язку у разі лиха, терміновості, безпеки і обміну загальною кореспонденцією, включаючи оплату навігаційних попереджень і прогнозів погоди в морській рухомій службі (МРС) і морській рухомій супутниковій службі (МРСС):
-  використання Міжнародного зводу сигналів і стандартних фраз при морському радіозв'язку (резолюція ІМО А.918(22)ХІ-2001);

У результаті проходження підготовки кандидат повинен уміти:
- правильно і ефективно експлуатувати всі підсистеми і устаткування ГМЗЛБ в умовах нормального поширення радіохвиль і в умовах типових перешкод;
- безпечно експлуатувати всю апаратуру зв'язку ГМЗЛБ і допоміжні пристрої, включаючи міри безпеки;
- працювати на клавіатурі з метою задовільного обміну радіоповідомленнями;
- настроїти приймачі і передавачі для відповідного виду роботи, включаючи цифровий вибірковий виклик і букводрукувальну телеграфію;
- настроїти антени і переходити на інші антени;
- правильно і ефективно експлуатувати радіоустаткування рятувальних засобів і аварійних радіобуїв;
- правильно передавати і приймати повідомлення по радіотелефону і букводрукувальному телеграфу;
- підтримувати на високому рівні придбані в процесі підготовки навички в застосуванні сучасних засобів радіозв'язку і використанні нових типів устаткування.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Кандидат на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ повинен:
- бути не молодше 18 років;
- відповідати вимогам Сторони до стану здоров'я;
- мати робочий диплом не нижче штурмана або навчатися в вищому навчальному закладі за судноводійською спеціальністю;
- пройти підготовку з схваленому морському навчальному закладі за програмою підготовки на отримання загального диплому оператора ГМЗЛБ;
- мати знання, розуміння і професіоналізм, які відповідають вимогам, перерахованим у стовпчику 2 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ, з поправками «Специфікація мінімального стандарту компетентності для радіооператорів ГМЗЛБ»;
- продемонструвати здатність виконувати задачі, обов'язки і нести відповідальність, перераховані в колонці 1 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ, поправками «Специфікація мінімального стандарту компетентності для радіооператорів ГМЗЛБ».

?