• Новини

  УТК " Адмірал " постійно стежить за найсвіжішими і важливими новинами , які стосуються різних аспектів морських галузей . Докладніше
 • Курси для моряків

  Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал", має велику тренажерну базу, для проведення різних курсів для моряків та підготовці моряків по різним напрямкам. Докладніше
 • Marlins English Language Tests

  Ми є авторизованим центром з тестування знань англійської мови для моряків відповідно до програми Marlins. Докладніше
 • 1
 • 2
 • 3

Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна

Відповідно до вимог Правила VI/5 (пункт 1) Конвенції ПДНВ, розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ 

Мета курсу:
Підготувати осіб командного складу судна, відповідальних за охорону (Ship Security Officer – SSO) для вирішення питань щодо забезпечення охорони (захисту) судна, виконання плану охорони судна, підтримки зв’язку та взаємодії з офіцером з охорони компанії та офіцером з охорони порту (портового засобу), відповідно до п. 2.1.6 гл. 2 і гл. 12, частини А Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) та гл. VI/5, частина А ПДНВ 1978 року, з поправками.

Задачі курсу:
- проведення постійних перевірок організації охорони судна з метою забезпечення відповідних заходів та рівнів охорони (захисту) судна;
- керівництво заходами щодо впровадження і виконання плану охорони судна, внесення до нього коректив та змін;
- координація дій суднового персоналу та офіцерів з охорони порту (портового засобу) під час обробки вантажів і суднового постачання;
- проведення аналізу плану охорони судна та підготовка пропозиції щодо його модернізації;
- складання доповідей офіцерові з охорони компанії про будь-які недоліки та невідповідність, які виявлені під час внутрішніх перевірок, періодичних оглядів та інспекцій охорони і вжитих заходів щодо їх усунення;
- ведення роботи з екіпажем судна щодо посилення безпеки та пильності на борту судна;
- проведення з судновим персоналом теоретичної та практичної підготовки з питань забезпечення охорони і безпеки судна;
- складання доповідей про всі інциденти щодо порушення охорони судна та спроби інцидентів;
- координації своїх дій з офіцерами з охорони компанії і портового засобу щодо застосування плану охорони судна;
- забезпечення безаварійної експлуатації технічних засобів охорони, їх планових оглядів і ремонтів, а також догляд за ними;
- застосування захисних засобів для протидії нападам піратів.

По закінченню навчання, слухачі повинні знати:
- міжнародні вимоги щодо охорони судна та портового засобу;
- план охорони судна, прийоми та способи застосування контрзаходів у випадку виникнення інцидентів щодо охорони;
- будову судна та його найбільш уразливі місця;
- прийоми та способи управління людьми у стресових ситуаціях, викликаних піратами, терористами та іншими актами незаконного втручання або їх спроб;
- правила експлуатації устаткування та систем охорони, їх профілактичне обслуговування та перевірки;
- заходи для запобігання використанню зброї, небезпечних речовин та спеціальних технічних засобів проти людей, суден та з протидії занесення їх на борт судна;
- методику розпізнавання та вилучення зброї, спеціальних технічних засобів і небезпечних речовин, що можуть завдати шкоди людям, судну та в області обмеженого доступу на борту судна;
- контрзаходи, що застосовуються у відповідь на погрози безпеці судна або інциденти охорони, включаючи спільні заходи взаємодії судно/порт;
- випадковості у системі охорони та реагування на них;
-    організацію охорони портових засобів під час суднових операцій;
-    відповідні органи влади, до яких необхідно звертатися у випадку виникнення загрози судна,  організацію зв’язку та взаємодії з ними;
-    вимоги щодо контролю та погодження заходів, визначених правилом XI-2/9 Конвенції SOLAS-74;
-    призначення рівнів охорони (захисту);
-    методику та організацію проведення внутрішніх ревізій, інспекцій, методів контролю та перевірок заходів щодо охорони судна, визначених у плані охорони судна;
-    методику, організацію та координацію проведення фізичних обшуків та оглядів, а також безконтактні методи перевірки;
-    правила ведення Журналу історії судна (синопсиса), Журналу підготовки з морської безпеки, Журналу обліку інцидентів охорони (захисту) та змін рівнів охорони;
-    методику складання «Декларації про охорону»;
-    методику проведення оцінки ризику, загрози, інцидентів охорони та уразливості захисту судна;
-    прийоми та способи, що застосовуються для подолання системи охорони (захисту) судна;
-    методику виявлення осіб, які становлять потенційну загрозу безпеці судна;
-    ведення таємного діловодства (у частині, що стосується) і користування секретною (конфіденційною) інформацією з питань охорони судна;
-    механізми контролю доступу на судно, включаючи системи підходів до судна;
-    аспекти охорони, пов’язані з обробкою вантажу і розподілом суднових запасів, а також координацію цих аспектів з персоналом служб морської
-    безпеки (СМБ) морських торговельних портів (МТП) і відповідними офіцерами з охорони порту (портового засобу);
-    устаткування і системи охорони, а також їх експлуатаційні обмеження;
-    організацію та терміни проведення ревізій, перевірок, калібрування та обслуговування у морі устаткування та систем охорони судна.
Повинні вміти:
    керувати впровадженням плану охорони на судні та здійснювати контроль за його виконанням;
    проводити оцінку ризику, загроз та уразливості охорони судна;
    здійснювати постійні інспектування (огляди) судна;
    здійснювати контроль за роботою устаткування та систем охорони, їх правильною експлуатацією, своєчасним технічним обслуговуванням, перевірками, ремонтом та доглядом;
    здійснювати збір та проводити аналіз інформації щодо уразливості охорони (захисту) судна, прогнозувати, виходячи з аналізу отриманої інформації, подальший розвиток обставин для прийняття додаткових адекватних заходів щодо охорони і безпеки судна;
    організовувати та проводити з екіпажем судна заняття, тренування і навчання відповідно до плану охорони судна, у тому числі із залученням персоналу служб морської безпеки порту (портового засобу);
    забезпечити дотримання судновим персоналом належного режиму охорони відповідно до обов’язків, покладених на них планом охорони судна;
    підтримувати всебічний зв'язок та здійснювати взаємодію з офіцером охорони компанії та відповідним офіцером з охорони порту (портового засобу).

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Обмеження щодо кількості учнів:
З урахуванням приміщення, відокремленого для проведення курсу, його оснащення засобами навчання, та кількості викладачів, кількість учнів обмежена 20 особами.
Вік: не менше 18 років (обумовлюється законодавством прапору)
Стан здоров’я: обумовлюється законодавством прапора
Освіта: морська професійно-технічна або базова вища або вища освіта з присвоєнням відповідного освітньо-класифікаційного рівня.