• Новини

  УТК " Адмірал " постійно стежить за найсвіжішими і важливими новинами , які стосуються різних аспектів морських галузей . Докладніше
 • Курси для моряків

  Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал", має велику тренажерну базу, для проведення різних курсів для моряків та підготовці моряків по різним напрямкам. Докладніше
 • Marlins English Language Tests

  Ми є авторизованим центром з тестування знань англійської мови для моряків відповідно до програми Marlins. Докладніше
 • 1
 • 2
 • 3

Підготовка операторів ГМЗЛБ на отримання ОБМЕЖЕННОГО ДИПЛОМУ

Відповідно до вимог Правила:  IV/2  Конвенції ПДНВ 1978 року, з поправками, Розділів: А-IV/2,  В- IV/2 пункти 37-44 Кодексу ПДНВ

Мета курсу:
Ця програма призначена для підготовки кандидатів на отримання обмеженого диплому оператора Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ).
Програма підготовки і методичні вказівки складені з урахуванням вимог додатку 4 до Резолюції ІМО А.703(17) «Рекомендації з підготовки радіо спеціалістів Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) для отримання обмеженого диплому оператора ГМЗЛБ», Правила ІV/2 Конвенції ПДНВ 1978 року, з поправками, вимог Розділів А-ІV/2 та В-ІV/2, пункти 37-44 Кодексу ПДНВ, Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками і типовим курсом ІМО 1.26 (Model Course 1.26) для операторів на отримання обмеженого диплому  оператора ГМЗЛБ.
Курс навчання включає 7 розділів, що охоплюють усі питання програми підготовки. і складає 37 годин аудиторних теоретичних і практичних занять.
Формами підготовки слухачів є лекції, практичні групові заняття на тренажері і самостійна додаткова робота.
Заняття проводяться відповідно до навчального плану. Лекції і групові заняття передбачають виклад теоретичного матеріалу з досліджуваних тем і проведення тренувань для придбання практичних навичок роботи з судновим устаткуванням на тренажері ГМЗЛБ.
По закінченні навчання слухачі повинні продемонструвати знання, розуміння і професіоналізм, уміння виконувати обов'язки і нести відповідальність відповідно до вимог 1 та 2 стовпчиків таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ, з поправками, відповідно до методів демонстрації і критеріїв для оцінки компетентності, зазначених в 3 та 4 стовпчиках цієї таблиці, а також виконувати вимоги, викладені в Таблиці S47-1 Регламенту радіозв'язку.

Задача курсу:
Підготовка на отримання обмеженого диплому оператора ГМЗЛБ повинна відповідати діючим положенням Регламенту радіозв'язку, Конвенції ПДНВ 1978 року, з поправками, і Конве¬нції СОЛАС-74, з поправками, звертаючи особливу увагу на положення Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха і для забезпечення безпеки.

По закінченню навчання, слухачі повинні знати
- загальні принципи і основні фактори, включаючи обмеження дальності поширення УКХ і діючу висоту антени, необхідне для безпечного і ефективного використання всіх підсис­тем і устаткування, необхідних у ГМЗЛБ у морському районі А1;
- райони обслуговування підсистем ГМЗЛБ, у морському районі А1, наприклад, систем навігаційних і метеорологічних попереджень і належних ліній зв'язку;
- процедури зв'язку і підтримки дисципліни з метою запобігання перешкод у роботі підсис­тем ГМЗЛБ, використовуваних у морському районі А1;
- процедури зв'язку з діапазоні УКХ для:
- несення радіовахти, здійснення радіообміну, що особливо стосується повідомлень про лихо, терміновість і для забезпечення безпеки, а також ведення вахтового журналу радіостанції;
- спостереження на частоті лиха, одночасно спостерігаючи чи працюючи, щонайменше, на іншій частоті;
- систем цифрового вибіркового виклику;
- застосування Міжнародного фонетичного алфавіту;
- системи суднових повідомлень і процедури участі в них;
- процедури УКХ радіозв'язку, викладені в Міжнародному авіаційному і морському наставлянні з пошуку і рятування (МАМПС) ІМО;
- організацію і порядок надання медичної допомоги по радіо;
- помилкові сигнали небезпеки і засоби їх запобігання;
- англійську мову, як письмово, так і усно, з метою задовільного обміну, пов'язаного з охороною людського життя на морі;
- послуги рятувально-координаційних центрів (РКЦ) і стосовні до них лінії зв'язку;
- експлуатацію рятувальних шлюпок, чергових шлюпок, рятувальних плотів і інших пла­вучих засобів і їх устаткування, особливо в частині радіоустаткування рятувальних засобів;
- міри запобігання пожеж і пожежогасіння, звертаючи особливу увагу на радіоустановку;
- запобіжні заходи щодо забезпечення безпеки судна і персоналу в зв'язку з небезпеками, що виникають при використанні радіоустаткування, включаючи небезпеку, яка викликана електричним, радіаційним, хімічним і механічним джерелами;
- порядок надання першої допомоги, включаючи відновлення життєдіяльності;
- ті частини Конвенції ПДНВ-78, з поправками. Регламенту радіозв'язку і Конвенції СОЛАС-74, що відносяться до морського району А1, звертаючи особливу увагу на радіо­зв'язок у випадках лиха, терміновості і безпеки; запобігання перешкод, особливо при обміні у разі лиха, терміновості і безпеки і запобігання несанкціонованих передач;
- інші документи, що відносяться до експлуатаційних і зв'язних процедур у разі лиха, терміновості і для забезпечення безпеки і обміні загальною кореспонденцією, включаючи оплату; навігаційних попереджень і прогнозів у морській рухомій службі (МРС) і морській рухомій супутниковій службі (МРСС) у морському районі А1;
- використання Міжнародного зводу сигналів і Стандартних фраз при морському радіозв'я­зку (резолюція ІМО А.918(22) ХІ-2001);

У результаті проходження підготовки кандидат повинен уміти:
- правильно і ефективно експлуатувати всі підсистеми і устаткування ГМЗЛБ, запропоно¬вані для суден, що здійснюють плавання в морському районі А1 в умовах нормального поширення радіохвиль і в умовах типових перешкод;
- безпечно експлуатувати відповідне устаткування зв'язку ГМЗЛБ і допоміжні пристрої, включаючи міри безпеки;
- експлуатувати УКХ апаратуру, включаючи належне настроювання каналів, придушення шуму і вибір режиму роботи;
- правильно і ефективно експлуатувати радіоустаткування рятувальних засобів, аварійних радіобуїв і приймачів НАВТЕКС.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Кандидат на отримання обмеженого диплому оператора ГМЗЛБ повинен:
- бути не молодше 18 років;
- відповідати вимогам Сторони до стану здоров'я;
- мати робочий диплом не нижче штурмана або навчатися в вищому навчальному закладі за судноводійською спеціальністю;
- пройти підготовку з схваленому морському навчальному закладі за програмою підготовки на отримання обмеженого диплому оператора ГМЗЛБ;
- мати знання, розуміння і професіоналізм, які відповідають вимогам, перерахованим у стовпчику 2 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ, з поправками «Специфікація мінімального стандарту компетентності для радіооператорів ГМЗЛБ»;
- продемонструвати здатність виконувати задачі, обов'язки і нести відповідальність, перераховані в колонці 1 таблиці А-ІV/2 Кодексу ПДНВ, поправками «Специфікація мінімального стандарту компетентності для радіооператорів ГМЗЛБ».