• Новини

  УТК " Адмірал " постійно стежить за найсвіжішими і важливими новинами , які стосуються різних аспектів морських галузей . Докладніше
 • Курси для моряків

  Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал", має велику тренажерну базу, для проведення різних курсів для моряків та підготовці моряків по різним напрямкам. Докладніше
 • Marlins English Language Tests

  Ми є авторизованим центром з тестування знань англійської мови для моряків відповідно до програми Marlins. Докладніше
 • 1
 • 2
 • 3

Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків

Правила VI/1 Конвенції ПДНВ, розділу A-VI/1 (пункти 1.1.2 – 1.1.4, 2.1.1.1) Кодексу ПДНВ

Мета курсу:
Дати основні теоретичні знання та практичні навички з техніки особистого виживання, боротьби з пожежею, першої допомоги, персональної безпеки і суспільних обов'язків.

По закінченню навчання, слухачі повинні знати:
- типи аварій на морі;
- індивідуальні рятувальні засоби й місце їх знаходження на судні; колективні рятувальні засоби, їх комплектність і місце їх знаходження на судні;
- аварійні сигнали тривог, що подаються на судні;
- дії екіпажу за сигналами тривог;
- норми забезпечення суден індивідуальними й колективними рятувальними засобами;
- маркірування рятувальних шлюпок і плотів;
- прилади для спуску рятувальних шлюпок і плотів;
- особливості конструкції рятувальних шлюпок нафтоналивних суден;
- способи посадки в рятувальні шлюпки й плоти;
- сигнали небезпеки й засоби виявлення тих, хто терпить лихо;
- дії екіпажу при залишенні судна;
- способи залишення судна;
- дії членів екіпажу, що опинилися у воді;
- початкові дії, які виконуються при знаходженні в рятувальних шлюпках і плотах;
- основні небезпеки, які загрожують тим, хто терпить лихо;
- організацію боротьби з пожежею на судні;
- стаціонарні й пересувні засоби пожеже гасіння та їх місце знаходження на судні;
- пожежні пости, їх призначення й місцезнаходження на судні; комплект спорядження пожежного;
- протипожежне спорядження й обладнання;
- принципи запобігання пожежі; пожежний трикутник; пожежну сигналізацію;
- будову й принцип дії дихальних апаратів;
- способи гасіння пожеж; речовини, що гасять вогонь; методи боротьби з пожежами;
- тактику боротьби з пожежами;
- анатомію людини і функції організму; комплектацію аптечки першої допомоги;
- обов'язки за тривогами;
- аварійно-попереджувальну сигналізацію;
- внутрішньо суднову сигналізацію;
Повинні вміти:
- використовувати за призначенням індивідуальні рятувальні засоби;
- стрибати з борту судна в індивідуальних рятувальних засобах і без них;
- плавати в індивідуальних рятувальних засобах і без них; здійснювати посадку в колективні рятувальні засоби;
- перевертати перекинутий рятувальний пліт;
- виконувати початкові дії в колективних рятувальних засобах для підвищення шансів виживання;
- ставити плавучий якір і працювати з обладнанням рятувальних плотів і шлюпок;
- піднімати з води на рятувальні колективні засоби людей, які знаходяться у воді;
- виявляти місцезнаходження рятувальних колективних засобів;
- працювати з вогнегасниками різних типів;
- працювати зі стаціонарними засобами пожеже гасіння і протипожежним обладнанням;
- працювати в дихальних апаратах і в спорядженні пожежного;
- гасити невеликі осередки пожеж, у тому числі і в закритих задимлених приміщеннях;
- евакуювати людей із приміщень охоплених вогнем і димом;
- надавати першу елементарну медичну допомогу потерпілим;
- виконувати свої обов'язки за різними видами тривог; виконувати правила техніки безпеки;  підтримувати добрі людські й робочі відносини на судні;
- уживати запобіжних заходів для відвернення забруднення навколишнього середовища;
- працювати з аварійним радіо буйком;

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Той, хто навчається повинен:
- бути не молодше 16 років;
- відповідати вимогам до стану здоров'я.
Курс підготовки обов'язковий для кожного спеціаліста, що направляється для роботи на судно, в цілях забезпечення охорони життя людини на морі.
Рівень знань і практичних дій, перерахованих у таблицях А-УІ/1-1, А-УІ/1-2, А-УІ/1-3, А-УІ/1-4 Кодексу ПДНВ, повинен бути достатнім для забезпечення:
   - особистого виживання на морі;
   - протипожежної небезпеки й боротьби з пожежею на судні;
   - надання елементарної першої медичної допомоги;
   - особистої небезпеки й суспільних обов'язків.
Підготовка й досвід, що вимагається для досягнення необхідного рівня теоретичних знань, розуміння, професійних навичок, повинні відповідати Пораднику даного Кодексу.
Кожен кандидат на отримання свідоцтва повинен подати доказ того, що він досяг необхідного стандарту компетентності відповідно до методів демонстрації компетентності й критеріїв для оцінки компетентності, наведених у колонках 3 і 4 таблиць А-VІ/1 -1, А-VІ/1 -2, А-VІ/1 -З, А-VІ/1 -4 Кодексу ПДНВ.