• Новини

  УТК " Адмірал " постійно стежить за найсвіжішими і важливими новинами , які стосуються різних аспектів морських галузей . Докладніше
 • Курси для моряків

  Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал", має велику тренажерну базу, для проведення різних курсів для моряків та підготовці моряків по різним напрямкам. Докладніше
 • Marlins English Language Tests

  Ми є авторизованим центром з тестування знань англійської мови для моряків відповідно до програми Marlins. Докладніше
 • 1
 • 2
 • 3

Системи інертних газів

Відповідно до Конвенції ПДНВ 78, з поправками Кодексу ПДНВ 78 з поправками

Мета курсу:
Спеціалізоване навчання суднового персоналу в відношенні виконання обов’язків з використання систем інертних газів на танкерах.

Завдання курсу:
Надати слухачам мінімально необхідну теоретичну та практичну підготовку згідно вимог Кодексу ПДМНВ 78/95 з питань використання систем інертних газів.

Слухачі повинні знати:
- необхідність обладнання нафтових танкерів системою інертного газу.
- виключення к вимогам обладнання.
- необхідність обладнання нафтових танкерів з системою мийки танків сирою на-фтою – системою інертного газу.
- характеристика інертного газу.
- композиційна діаграма запалення, вплив інертного газу на запалення.
- необхідність знаходження вантажних танків нафтових танкерів, обладнаних систе-мою інертизації,  в інертному стані.
- для підтримки вантажних танків в вибухобезпечному стані система повинна забез-печити:
- заповнення інертним газом дегазованих танків танкера;
- працездатність під час вантажних та баластних операцій;
- продувку танків для дегазації;
- підняття тиску в вантажних танках в стані необхідності.
- транспортування деяких очищених нафтопродуктів таких як авіаційне паливо без заповнення інертним газом вантажних танків.
- склад та призначення системи інертного газу.
- склад інертного газу виробленого генератором, або відібраний з вихлопу котлів.
- газ охолоджений та очищений в скруббері.
- газ повинен знаходитися під підвищеним тиском, для попередження надходження повітря в вантажні танки.
- система призначена для подання інертного газу в вантажні танки.
- міри обережності для перешкоджання надходження вуглеводних газів з вантажних танків в установку інертного газу.
- головні небезпечності при пошкодженнях в системі інертного газу.
- основні джерела інертного газу на нафтових танкерах.
- процедури запуску установки інертного газу.
- процедури по зупинці системи інертного газу.
- послідовність використання операцій та вимоги до них.
- заміри  під час навантаження судна.
- необхідність підтримання збиточного тиску не нижче 100 мм. вод. ст. в вантажних танках на протязі всього рейсу з вантажем нафти на борту.
- використання інертного газу доброї якості з складом кисню 5 % обсягу для інерти-зації та підвищення тиску в танках.
- необхідні умови перед началом вивантаження.
- міри для запобігання надходження повітря в вантажні танки під час вивантаження, в стані виходу зі строю системи інертного газу,  дії яки мають бути використані доки в танки не буде піддаватись газ доброї якості.
Слухачі повинні уміти:
- використовувати знання по устрою нагнітачів інертних газів для їх безпечної та якісної експлуатації під час вантажних операцій.
- використовувати  арматуру з різноманітними типами дистанційного керування.
- використовувати знання з конструктивних особливості охолоджуючих насосів си-стеми інертних газів та особливості їх експлуатації, засоби захисту систем від іржі.
- використати охолоджувачі палубних та водяних запорів.
- калібрувати системи контролю складу кисню та вуглеводнів в вантажних танках.
- використовувати незалежні генератори інертного газу на різноманітних режимах.
- керувати системою інертного газу при проведенні вантажних операцій, мийці тан-ків сирою нафтою, проведення дегазації танків.
- організувати захист екіпажу від токсичного впливу.
- використовувати засоби для усунення наслідків токсичного ураження.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Кожен кандидат на отримання свідоцтва з використання систем інертних газів повинен:
- мати документ про проходження підготовки з питань безпеки у відповідно-сті до положень розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ 1978 р. з Манільськими по-правками;
- досягти стандарту компетентності, що вимагається відповідно до методів демонстрації компетентності та критеріїв для оцінки компетентності, які наводяться у Кодексу ПДНВ 1978 р. з Манільськими поправками.

Перелік обов'язкових технічних засобів для навчання:
- повний набір засобів індивідуального захисту, включаючи дихальний апарат.

Обмеження щодо кількості учнів:
З урахуванням приміщення, відокремленого для проведення курсу, його оснащення засобами навчання, та кількості викладачів, кількість учнів обмежена 20 особами. Кі-лькість учнів на практичних заняттях обмежена 4 особами.