• Новини

  УТК " Адмірал " постійно стежить за найсвіжішими і важливими новинами , які стосуються різних аспектів морських галузей . Докладніше
 • Курси для моряків

  Учбово-тренажерний комплекс "Адмірал", має велику тренажерну базу, для проведення різних курсів для моряків та підготовці моряків по різним напрямкам. Докладніше
 • Marlins English Language Tests

  Ми є авторизованим центром з тестування знань англійської мови для моряків відповідно до програми Marlins. Докладніше
 • 1
 • 2
 • 3

Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

Відповідно до вимог розділу В-V/b та B-V/c Кодексу ПДНВ      

Мета курсу:
Підготовити морський персонал, що відповідає за обробку упакованих небезпечних, шкідливих і отруйних речовин (надалі називані “небезпечні вантажі”) на борту суден, що відповідає за перевезення небезпечних вантажів морем і утягнутий до будь-якого з аспектів, що стосуються вантажних операцій.

Задачі курсу:
Слухачі, що успішно закінчили цей курс, зможуть забезпечувати підготовку й безпечне перевезення морем небезпечних вантажів і морських забруднювачів, зрозуміти законодавче значення й правильно застосовувати:
- детальні інструкції, включаючи безпечне упакування, обробку, зберігання й розділення небезпечних і шкідливих вантажів і забезпечувати необхідні остороги у відношенні інших вантажів, які визначені у Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів (IMDG) і його додатках;
- порадники ІМО/ILO/UN ЕСЕ відносно упаковки вантажних транспортних одиниць;
- рекомендації відносно безпечного перевезення небезпечних вантажів і відповідної діяльності у портових районах, а через те що вони впливають на перевезення небезпечних вантажів застосовувати;
- Кодекс безпечної практики зберігання й захисту вантажу;
- Рекомендації відносно безпечного використання пестицидів на суднах; і
- Міжнародну конвенцію для безпечних контейнерів, 1972 (CSC).
Крім того слухачі отримають навички практичного використання:
- частини А VII Міжнародної  конвенції з безпеки життя на морі (SOLAS 1974р.) з поправками;
- правила ІІ-2/54 SOLAS 1974 р. з поправками у відношенні суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів;
- додатку ІІІ Міжнародної конвенції із попередження забруднення 1973 р. як визначено протоколом 1978 р. прийнятим із цією метою (MARPOL-73/78) із поправками;
- протоколу І до MARPOL-73/78 із поправками й відповідних процедур із по- відомлення, викладених у резолюції А.168 (16), основних принципів із суднових систем повідомлення й вимог із суднового повідомлення, включаючи порадник

По закінченню навчання, слухачі повинні знати:
- характеристики й властивості вантажу;
- класифікацію небезпечних речовин і матеріалів, що мають хімічну небезпеку;
- небезпеки для здоров’я, конвенцію, правила й рекомендації, використання й ознайомлення з Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПНВ)
Повинні вміти:
- визначати характеристики й властивості вантажу;
- класифікувати небезпечні речовини й матеріали, що мають хімічну небезпеку;
- визначати небезпеки для здоров’я;
- працювати з конвенцією, правилами та її рекомендаціями;
- використовувати Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до слухачів та рівня їх підготовки

Визначаються вимогами Кодексу STCW-95, розділи А-ІІ/1, А-ІІ/2 у відношенні перевезення небезпечних вантажів і порадниками, наведеними у розділах B-V/b i B-V/c відносно підготовки осіб командного й рядового складу, відповідальних за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом і в упаковці